Kempen Unit Promosi 5S IKML

Thursday, May 7, 2009

Laporan Analisa Borang Maklum Balas Lawatan IKM AS 16 April 2009

Analisa daripada 5 orang pelawat dari IKM Alor Setar berkenaan menunjukkan peratusan seperti berikut :

Bhgn A - Maklum balas taklimat
1. Penceramah menyampaikan taklimat dengan berkesan = 85%
2. Isi kandungan memenuhi keperluan = 90%
3. Penggunaan peralatan media memenuhi keperluan = 90%
4. Keadaan bilik yang sesuai = 100%
Peratus bahagian A = 93%

Bhgn B - Maklum balas keseluruhan
5. Kefahaman perlaksanaan amalan 5S = 90%
6. Kefahaman konsep 5S =90%
7. Kesediaan melakukan perubahan 5S = 90%
8. Aras amalan 5S di tempat sendiri = 75%
9. Komitmen anda menjadi sebahagian organisasi 5S = 85%
10. Setuju amalan 5S pencetus inovasi dan kreativiti = 100%
Peratus bahagian B = 88%

Peratus keseluruhan = 90%

Efisien Produktif Kualiti
5S Budaya Kita Amalan Kita

No comments: